STYCZEŃ – tematyka miesiąca:
•TYDZIEŃ I. Temat tygodnia: Mijają dni, miesiące, lata.
•TYDZIEŃ II. Temat tygodnia: Zima i zwierzęta – cz. I.
•TYDZIEŃ III. Temat tygodnia: Zima i zwierzęta – cz. II.
•TYDZIEŃ IV. Temat tygodnia: Babcia i dziadek.
•TYDZIEŃ V. Temat tygodnia: Projekt Teatr.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.