8:00-8:15 Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z dziećmi
i z rodzicami. Zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne, zabawy tematyczne lub dydaktyczne. Przeglądanie czasopism i książeczek dla dzieci. Czytanie literatury dziecięcej na życzenie dzieci.
8:15-8:25 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, pląsy przy muzyce.
8:25-8:30  Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno - porządkowe.
8:30-8:45 Ś N I A D A N I E
8:45-8:55 Zabiegi higieniczne po śniadaniu – mycie zębów. Przygotowanie do zajęć dydaktycznych.
8:55-9:55 Zajęcia dydaktyczne organizowane z cała grupą, realizowane z poszczególnych obszarów edukacji wg tygodniowego rozkładu zajęć, pod kierunkiem nauczyciela.
9:55-10:55 Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci w wybranych kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczycielki. Czas spędzony na świeżym powietrzu (pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacja przyrody, prace porządkowe, gospodarcze, ogrodnicze). Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali.
10:55-11:55 Stymulacyjna praca indywidualna z dziećmi wg potrzeb. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Zabawy konstrukcyjne. Gry stolikowe, układanki, puzzle. Swobodna działalność plastyczno-techniczna. Przeglądanie książeczek w kąciku książki. Zabawy teatralne. Zabawy integracyjne. J. angielski (poniedziałek, piątek).
11:55-12:00 Czynności samoobsługowe. Zabiegi sanitarno - higieniczne przed obiadem.
12:00-12:30 O B I A D
12:30-12:35 Zabiegi higieniczne po obiedzie.
12:35-13:00 Poobiedni odpoczynek podczas słuchania literatury dziecięcej (bajek, baśni, wierszy) lub muzyki relaksacyjnej. Zabawy wg potrzeb lub zainteresowań dzieci, praca wspomagająca- indywidualnie lub w małych zespołach.
13:00-13:55 Zabawy rozwijające i doskonalące kompetencje, wiadomości i umiejętności dzieci: zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne, tematyczne wg tygodniowego rozkładu zajęć: język angielski (wtorek, środa, czwartek); zajęcia muzyczno – ruchowe ( środa, piątek), religia ( czwartek, piątek) oraz zabawy muzyczno - ruchowe. Ćwiczenia grafomotoryczne, przygotowujące do nauki czytania i pisania. Gry i zabawy matematyczne. Swobodna działalność dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, a przy sprzyjającej pogodzie pobyt na świeżym powietrzu.
13:55-14:00 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno - porządkowe.
14:00-14:15 P O D W I E C Z O R E K
14:15-15:00 Zabawy przy stoliczkach – rysunek dowolny, gry stolikowe, układanki, zabawy ciastoliną. Zabawy konstrukcyjne różnego rodzaju klockami. Kontakty indywidualne z rodzicami podczas rozchodzenia się dzieci do domów.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.