1. Nazwa konkursu: IV przedszkolny konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej.

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 36 w Rybniku.

Nauczycielki prowadzące konkurs: nauczycielki wychowania przedszkolnego: Anna Mocko, Hanna Plutowska

Czytaj więcej...

Dnia 24.05.2019 r., o godz. 9:30 w naszym przedszkolu odbędzie się
IV KONKURS RECYTATORSKI „PRZEDSZKOLAK – PATRIOTĄ”
Zachęcamy Rodziców do zgłaszania swoich dzieci -wyrażających chęć udziału w konkursie-do dnia 07.05.2019 r. (tj. wtorek) u wychowawców grup oraz chętnych Rodziców zachęcamy do towarzyszenia dziecku w dniu konkursu na widowni.

Ogranizatorki konkursu:
Anna Mocko, Hanna Nogły, Hanna Plutowska

 

Urząd/ placówka Forma współpracy
1. Urząd Miasta w Rybniku - poznanie pracy urzędu, kontakt z władzami miasta poprzez udział w uroczystościach organizowanych przez urząd oraz przedszkole, spotkanie z wychowankami. Złożenie okolicznościowych życzeń pracowników z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku - udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom
i ich rodzicom, organizowanie spotkań ze specjalistami dla rodziców : prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli
w poradni i na terenie placówki.
3. Państwowa Straż Pożarna w Rybniku - organizowanie wycieczek do siedziby Państwowej Straży Pożarnej, zajęcia edukacyjne z udziałem strażaków w formie prelekcji i pokazów; zapraszanie strażaków do przedszkola; przeprowadzanie próbnej ewakuacji dzieci i pracowników placówki.
4. Straż Miejska w Rybniku - organizowanie spotkań ze strażnikami miejskimi na terenie przedszkola, poznanie umundurowania oraz zawodu , pogadanka
na temat zasad ruchu drogowego.
5. Komenda Miejska Policji w Rybniku - organizowanie spotkań z policjantami na terenie przedszkola; poznanie umundurowania oraz zawodu policjanta; prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowania się wobec osób obcych i zwierząt; organizowanie wycieczek do Komendy Policji; współpraca w ramach kontroli pojazdów przed wyjazdami na wycieczki autokarowe.
6. Biblioteka Publiczna Powiatowa i Miejska dla Dzieci - Filia nr 18 w Rybniku – poznanie pracy bibliotekarza; przedstawienie zbioru bibliotecznego – oznakowania, okładki, karty książki i karty czytelnika; zachęcenie dzieci do korzystania ze zbiorów biblioteki, motywowanie do aktywnego czytelnictwa; słuchanie czytanych utworów literackich przez panie bibliotekarki; wspólne zajęcia manualne na terenie biblioteki; poznanie sposobów korzystania z biblioteki i zasad zachowania się w miejscu publicznym
7. Muzeum Miejskie w Rybniku - udział w lekcjach muzealnych, wystawach.
8. Schronisko dla zwierząt – odwiedzanie i oglądnie schroniska; rozmowy z osobami zajmującymi się zwierzętami, poznanie pracy ludzi w schronisku; uczenie dzieci odpowiedzialności za zwierzęta, które mają w swoich domach; organizowanie akcji zbiórki karmy dla zwierząt przebywających w schronisku.
9. "Szlachetna paczka" - nawiązanie kontaktu z organizatorami akcji „Szlachetna paczka”
-wytypowanie potrzebujących rodzin do paczek mikołajkowych
10. Młodzieżowy Dom Kultury – poznanie pracy MDK-u i oferty; zachęcanie do korzystania z dodatkowych zajęć dla dzieci organizowanych w centrum; udział
w konkursach organizowanych przez MDK.
11. Nadleśnictwo Rybnik – organizowanie wycieczek na łono natury; korzystanie
z proponowanej oferty edukacyjnej związanej z pracą osób
w Nadleśnictwie; przejście ścieżką edukacyjną; obejrzenie sali edukacyjnej ze zgromadzonymi informacjami, narzędziami i eksponatami z dziedziny leśnictwa; poznanie pięknego środowiska przyrodniczego jakim jest las i jego mieszkańcy; uczenie dzieci odpowiedzialności za ochronę i korzystanie z jego uroków oraz darów.
12. Placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, OPPZ "Przygoda") - udział wychowanków w organizowanych przeglądach piosenki, teatrzyków oraz umiejętności recytatorskich; korzystanie z ofert
w ramach konkursów plastycznych,

- zapoznanie dzieci ze szkołą - ułatwienie przekroczenia progu przedszkole-szkoła; integracja środowiska rówieśniczego.

13. Ratownik medyczny - nauka udzielania pierwszej pomocy (rodzice i dzieci)
14. Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny i Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku - udział we wspólnych zabawach, zapraszanie na przedstawienia, bal przebierańców do przedszkola, wykonanie i wręczanie upominków z różnych okazji, oglądanie przedstawień w wykonaniu wychowanków SZS-P.
15. Dzom Dziecka - zbiórka pomocy i przyborów szkolnych lub innych niezbędnych rzeczy po konsultacji z dyrektorem placówki oraz przekazanie paczki dla podopiecznych domu dziecka.
16. Lokalne punkty usługowe i zakłady pracy - wycieczki do zakładów pracy, odwiedzanie miejsc pracy rodziców, zapraszanie do przedszkola ludzi prezentujących ciekawe zawody, pozyskiwanie środków rzeczownych na rzecz przedszkola
i organizację różnych imprez.

 

Copyright © 2012. All Rights Reserved.