Szkoła w ruchu - logo

          Wiek przedszkolny to okres, w którym u dziecka kształtują się postawy dotyczące zdrowia oraz środowiska, w którym żyje. Mają one wpływ na jego aktualne i przyszłe zachowania. Utrwalone w dzieciństwie przyzwyczajenia i nawyki zdecydują o późniejszym stylu życia. Dlatego też, w naszym przedszkolu edukacja zdrowotna oraz ekologiczna zajmują miejsce priorytetowe ( patrz: Roczny Plan Pracy Przedszkola nr 36 w Rybniku). Nasza placówka podejmuje działania mające na celu wzbogacanie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia i bezpieczeństwa, kształtowanie u nich postaw „prozdrowotnych" i „proekologicznych" . Działania te mają na celu nabycie przez wychowanków określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higienicznych i zdrowotnych. W swojej pracy w zakresie edukacji zdrowotnej i ekologicznej staramy się łączyć przekazywaną wiedzę z doświadczeniem dziecka wyniesionym z domu, a także z tym, co powinno znać i umieć oraz zrozumieć, kiedy wkroczy w dorosłe życie. Prowadzone przez nas działania swoim zakresem obejmują profilaktykę wraz z edukacją prozdrowotną i proekologiczną oraz kształtowanie czynnych postaw wobec środowiska naturalnego, zdrowia, bezpieczeństwa, higieny, tężyzny fizycznej i sprawności ruchowej.
W roku szkolnym 2013/2014 bierzemy udział w akcji „Ćwiczyć każdy może" zorganizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu 2013/2014 starając się o przyznanie naszej placówce tytułu Szkoły w Ruchu/Przedszkola w Ruchu. Poniżej przedstawiamy działania, jakie podjęliśmy w ramach ww. akcji.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.